x close

กระบวนการฝึกอบรม พัฒนาพลังงานชุมชน ให้ประชาชน "มีพลังงาน มีความสุข"

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เชิญชวนประชาชนร่วมส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ดีของสังคมไทยในระดับชุมชน เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ : https://www.facebook.com/SUDYODPPP/
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กระบวนการฝึกอบรม พัฒนาพลังงานชุมชน ให้ประชาชน "มีพลังงาน มีความสุข" อัปเดตล่าสุด 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:57:12 4,783 อ่าน
TOP