x close

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เชิญชวนประชาชนร่วมส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ดีของสังคมไทยในระดับชุมชน เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/SUDYODPPP
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัปเดตล่าสุด 28 มิถุนายน 2560 เวลา 16:17:27 11,156 อ่าน
TOP